Kick-off uniek schoolproject ‘Make it Happen!’

Kick-off uniek schoolproject ‘Make it Happen!’

Het Zwin College en Lionsclub West Zeeuws-Vlaanderen slaan op initiatief van de serviceclub de handen ineen voor het unieke scholierenproject: ‘Make it Happen!’. Zo’n 320 scholieren doen dit met een spetterende kick-off op maandagmiddag 19 februari 14:30 uur in het Ledeltheater in Oostburg. Improvisatie cabaretgroep “Op Sterk Water’ speelt op luchtige wijze het project. 

 

Doel is het stimuleren van het maatschappelijk bewustzijn en de talenten van jongeren. Zij doen dit door een zelfbedacht evenement te realiseren. Het Zwin College ontwikkelt de lesstof voor 5 schooljaren. De Lionsclub participeert in de begeleiding en ondersteuning van de jongeren tijdens de Zwin mentorlessen van de tweedejaarsleerlingen. De beste zes ideeën worden uitgevoerd door de jongeren onder het motto: ‘Make it Happen!’. Het beste team wint de big prize: deelname aan de Lions Jeugduitwisseling ergens in Europa.

 

Uitdagingen

We herkennen twee uitdagingen. Eén als Lionsclub, de andere uitdaging kent het Zwin College. Vooral jongere doelgroepen weten niet wat een Lionsclub is. Zij weten dus niet dat zij bij een Lionsclub terecht kunnen voor materiële of immateriële ondersteuning voor hun club of andere doelen. Het curriculum van het Zwin heeft behoefte aan ‘echte’ initiatieven uit de samenleving om maatschappelijk bewustzijn en betrokkenheid te kunnen stimuleren. En dus om de talenten en passie van de jongeren te kunnen herkennen én brede vaardigheden te ontwikkelen. Beide zijn van groot belang om bij te kunnen dragen aan bijvoorbeeld de regionale vraagstukken van nu en die in de toekomst.

 

Hoe dan?

De 2e jaars van het vmbo bk, vmbo tl, havo en vwo bedenken, verdeeld over ongeveer 35 groepen van 4 leerlingen, een evenement voor de jeugd van West-Zeeuws Vlaanderen. Dat kunnen evenementen zijn op allerlei gebied: cultuur, milieu, sport, zorg, leefbaarheid etc. De groepen werken vervolgens uit hoe ze middelen bijeen willen brengen om hun evenement te kunnen organiseren. Ze werken dit uit in een plan van aanpak. We voeren 6-8 plannen uit. De beste combi team-plan wint deelname aan de EU Lions Jeugduitwisseling.