Toegang tot magister

Magister is, na een blokkade tijdens de zomervakantie, weer toegankelijk voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s). Mogelijk is het persoonlijk account in de Magister-app na de blokkade uitgelogd.

Als de inlognaam of het wachtwoord niet meer bekend zijn dan is dit zelf op te lossen door het account te herstellen via https://account.vozvl.nl

Meer informatie vindt u op de volgende pagina: https://www.vozeeuwsvlaanderen.nl/organisatie/ict/nivo/