YESC; de letters YESC staan voor ‘Young Energy Society Challenge’. 3 september / Zwin College

YESC; de letters YESC staan voor ‘Young Energy Society Challenge’. 3 september / Zwin College

YESC; de letters YESC staan voor ‘Young Energy Society Challenge’. Een prijsvraag bedacht door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Al vanaf zijn oprichting in 1769 schrijft het Genootschap prijsvragen uit. Na een lange pauze wordt deze traditie weer opgepakt en is er dit jaar, ter ere van het 250-jarig bestaan van het genootschap, op 15 juni een nieuwe prijsvraag van start gegaan: de YESC.

YESC daagt alle Zeeuwse jongeren uit om met creatieve oplossingen te komen voor de overstap naar duurzame energie in Zeeland. In de genootschapstraditie van breed kijken, vrij denken en probleemoplossend werken. De vroegere genootschappers combineerden techniek met andere wetenschappen om zo vrij en breed mogelijk te denken. De wens is dat de deelnemers aan de YESC dat nu ook doen.

Het lustrumjaar 2019 gebruikt het Zeeuws Genootschap om samen met partners uit alle Zeeuwse onderwijsgelederen het gevoel van urgentie rondom de energietransitie te versterken, en jongeren van alle leeftijden uit te dagen om met innovatieve en concrete oplossingen te komen. Dit met een Zeeuws-brede campagne, workshops voor docenten scholieren en studenten, innovatief onderwijsmateriaal en een jaar vol activiteiten die uitmonden in een groot festival op 12 december aanstaande.

Op 15 juni is de YESC echt van start gegaan.

Kijk hier op de site van YESC: https://www.yesc.nl/yesc.html