Voorlichtingsavond ouders/verzorgers groep 8

locatie: Zwin College
24 november 2022 om 19:30 t/m 21:00

Ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen ontvangen een uitnodiging via de basisschool.