Organisatie

Alles over de organisatie
in en op het
Zwin College.

Opleidingen

De opleidingen van het
Zwin College.
 

Documenten

Brieven en documenten
voor ouders en
leerlingen.


Schoolvakanties

Schooljaar 2017/2018

Kerstvakantie
25 dec. 2017 t/m 5 jan. 2018
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari 2018
Goede vrijdag/ 2e Paasdag
30 maart t/m 2 april 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart
10 en 11 mei 2018
Tweede Pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 17 augustus 2018

Schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie
15 t/m 19 oktober (2018)
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari (2019)
Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart (2019)
Meivakantie
22 april t/m 3 mei (2019)
Zomervakantie
8 juli t/m 16 augustus (2019)

Even voorstellen...

Mijn naam is Erwin van der Linde. Sinds het begin van dit schooljaar ben ik de nieuwe outreachend preventiewerker Alcohol en Drugs van Indigo in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben hiervoor 21 jaar werkzaam geweest binnen het Voortgezet Speciaal Onderwijs in Middelburg. Hier was ik docent, mentor en decaan. Als preventiewerker zal ik geregeld aanwezig zijn op ’t Zwincollege en treft u mij in de personeelskamer, in de gangen en op het plein.  

Daarnaast kan ik gastlessen verzorgen in de klassen, individuele leerlingen begeleiden en aanwezig zijn bij ouderavonden, schoolfeesten e.d. Ook richting het personeel kan ik een informerende rol spelen als er vragen zijn over alcohol en drugs. Naast de contacten binnen school onderhoud ik ook contact met de Time-Out, politie, gemeente en andere instanties. Hierdoor heb ik een breed zicht op wat er onder de jongeren speelt in en om de school. Wanneer je een beroep op mij wilt doen of vragen hebt, kun je contact met mij opnemen of mij aanspreken als ik op school aanwezig ben.

Erwin van der Linde
e.vanderlinde@indigozeeland.nl
06-20296915


Goed nieuws voor de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen

Het ministerie maakte bekend dat er een flinke duit in de zak wordt gedaan om kwalitatief én thuisnabij onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen. Lees het complete persbericht hierover via onderstaande link.

Rijk tast diep in de buidel voor Zeeuws-Vlaamse scholen


Informatieve en gezellige voorlichtingsavond oud-leerlingen

Met ‘We’ll meet again, don’t know where, don’t know when’ door Johnny Cash namen de oud-leerlingen vrijdagavond 24 november aan het eind van hún voorlichtingsavond afscheid om waarschijnlijk volgend jaar weer terug te keren naar hun vroegere school aan de Zeeuwse kust om te vertellen over de opleiding, die zij momenteel volgen. Daarmee krijgen de leerlingen van de bovenbouw een schat aan informatie van dé deskundigen bij uitstek om een juiste keuze voor een vervolgopleiding te maken!.Indrukwekkende lezing over aanslag in Parijs

Muisstil waren de leerlingen van de bovenbouw van het Zwin College tijdens de lezing over de aanslag in de concertzaal Bataclan in Parijs twee jaar geleden. Ferry Zandvliet, overlevende van deze aanslag, vertelde dat je in je verdere leven je niet moet laten leiden door angst en boosheid: ‘Door met elkaar in gesprek te gaan, bereik je meer dan veroordelen op voorhand.’ Met deze wijze boodschap gingen de leerlingen naar huis. Daarmee werd de tweede editie van de Theo Boogaard-lezing, georganiseerd door de Rotaryclub Oostburg en het Zwin College, een groot succes en verdient zeker navolging.Kunstklas

Vrijdag 10 november zijn de Kunstklassen weer van start gegaan! Een grote groep enthousiaste leerlingen heeft hard gewerkt in de Kunstklas Beeld. Ook bij Kunstklas Toneel hebben de leerlingen zin om aan de slag te gaan, maar daar kunnen zeker nog wel wat leerlingen bij! Leerlingen die zin hebben, kunnen zich nog aanmelden op: slaterveer@zwincollege.nl'