Leerlingbegeleiding

Extra taal- en rekenondersteuning:

Leerlingen die moeite hebben met spelling , begrijpend lezen  en rekenen krijgen gedurende een aantal weken extra ondersteuning. Aan de hand van de gegevens van de basisschool en het resultaat van toetsen die in het begin van het schooljaar worden afgenomen, wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komt. Voor leerlingen van de VMBO BK klassen zal er wekelijks een les rekenen ingeroosterd worden.

Vakbegeleiding:
Voor de vakken Engels, Frans en wiskunde is het mogelijk om in een klein groepje extra uitleg te krijgen. Zowel de vakdocent als de leerling zelf kan aangeven of deze vakbegeleiding gewenst is. De mentor bespreekt dit met de leerling tijdens de studielessen.
                                                                                                                                     Afbeeldingsresultaat voor rots en water training

Rots & Water

Rots&Water is een training gericht op weerbaarheid en sociale competenties; het leren omgaan met elkaar, op een manier dat je je daar prettig bij voelt. 
Er wordt geoefend hoe je je onafhankelijk opstelt en eigen keuzes maakt (Rots) in relatie tot het omgaan met anderen (Water).  
Afhankelijk van de situatie wordt er dan voor een Rots- óf een Waterhouding gekozen. 

Het programma bedient zich van veel leuke fysieke oefeningen en ter ondersteuning korte groepsgesprekjes.

De bouwstenen van Rots en Water zijn: zelfbeheersing, zelfvertrouwen, zelfreflectie, in combinatie met de thema’s: veiligheid, assertiviteit, communicatie.  
Zo komen leerlingen dichter bij het antwoord: Rara, wie ben ik? Wat wil ik? En hoe zijn de anderen?

Groepstraining wordt verzorgd door personeel van het Zwin College die daarvoor een opleiding hebben gevolgd.

Medebepalend voor deelname in de brugklas is het resultaat van de afgenomen schoolvragenlijst, die behalve de mate van leermotivatie, ook de mate van doorzettingsvermogen toetst en hoe zich dat verhoudt tot het zelfvertrouwen en de weerbaarheid.

Daarnaast worden gegevens van de basisschool en observaties door de mentor meegenomen in de beslissing, wie aan deze kosteloze training mag deelnemen. Deelname is op basis van vrijwilligheid. In november starten de acht lessen.

Bij veel aanmeldingen wordt een tweede groep gestart na de voorjaarsvakantie. Op volgorde van aanmelden zit iemand dan in de eerste of tweede groep. Voor meer informatie: vvd@zwincollege.nl