Leerlingbegeleiding

Extra taal- en rekenondersteuning:

Leerlingen die moeite hebben met spelling , begrijpend lezen  en rekenen krijgen gedurende een aantal weken extra ondersteuning. Aan de hand van de gegevens van de basisschool en het resultaat van toetsen die in het begin van het schooljaar worden afgenomen, wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komt. Voor leerlingen van de VMBO BK klassen zal er wekelijks een les rekenen ingeroosterd worden.

Vakbegeleiding:
Voor de vakken Engels, Frans en wiskunde is het mogelijk om in een klein groepje extra uitleg te krijgen. Zowel de vakdocent als de leerling zelf kan aangeven of deze vakbegeleiding gewenst is. De mentor bespreekt dit met de leerling tijdens de studielessen.

Zekerheidstraining/rots en water:
Voor sommige leerlingen is alles niet zo vanzelfsprekend. Ze hebben weinig zelfvertrouwen of blokkeren bijvoorbeeld bij het maken van proefwerken. Voor hen is het wellicht raadzaam om een training te volgen om beter om te gaan met faalangst. Deze training wordt gegeven in kleine groepjes of individueel en wordt verzorgd door docenten van het Zwin College die daarvoor een opleiding hebben gevolgd.

Op basis van het resultaat van de afgenomen schoolvragenlijst, gegevens van de basisschool, observaties en gesprekjes wordt  bekeken wie in aanmerking komt voor deze training. De screening vindt plaats tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie.

                                                                                                                                     Afbeeldingsresultaat voor rots en water training
Motorisch remedial teaching (MRT):
Voor het vak L.O. is ook extra ondersteuning mogelijk. Kinderen tussen 10 en 14 jaar zijn erg gericht op het functioneren binnen een leeftijdsgroep, hun klas en hun vrienden. Het lichamelijk presteren is daarbij van groot belang; de minder vaardige leerling dreigt soms buiten de groep te vallen.

Het doel van M.R.T. is het zelfvertrouwen bij de bewegingslessen te vergroten en te werken aan mogelijke bewegingsachterstanden. Na een algemene test tijdens de reguliere les L.O.  worden de minder vaardige leerlingen via de eigen docent L.O.  benaderd om deel te nemen aan M.R.T. ( 1 extra les L.O. per week).
                                                                      Afbeeldingsresultaat voor motorisch remedial teaching