Leerlingbegeleiding

Extra taal- en rekenondersteuning:

Leerlingen die moeite hebben met spelling , begrijpend lezen  en rekenen krijgen gedurende een aantal weken extra ondersteuning. Aan de hand van de gegevens van de basisschool en het resultaat van toetsen die in het begin van het schooljaar worden afgenomen, wordt bepaald wie hiervoor in aanmerking komt. Voor leerlingen van de VMBO BK klassen zal er wekelijks een les rekenen ingeroosterd worden.

Vakbegeleiding:
Voor de vakken Engels, Frans en wiskunde is het mogelijk om in een klein groepje extra uitleg te krijgen. Zowel de vakdocent als de leerling zelf kan aangeven of deze vakbegeleiding gewenst is. De mentor bespreekt dit met de leerling tijdens de studielessen.
                                                                                                                                     Afbeeldingsresultaat voor rots en water training

Rots en Water: weerbaarheidsprogramma voor het opbouwen van een eigen identiteit
In onze moderne, complexe maatschappij maken mensen voortdurend keuzes en stellen evenzoveel grenzen. Dit leidt tot vorming van de eigen identiteit.
De school is een afspiegeling hiervan en biedt ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Het komt nogal eens voor dat leerlingen gedurende hun schooltijd het vertrouwen in zichzelf kwijtraken. Ze onderschatten dan bijvoorbeeld hun eigen fysieke en mentale kracht bij deelname aan sport- en/of schoolprestaties. Zij krijgen last van prestatiedruk en kunnen hierdoor vastlopen.

Het programma Rots en Water weet hen te bewegen op het snijvlak van sociale en mentale vaardigheidstraining, sport en bewegingsonderwijs.
Rots en Water is gericht op fysieke weerbaarheid en wordt ondersteund d.m.v. het maken van korte opdrachten en groepsgesprekken, waarin ruimte is voor zelfreflectie met de thema’s:
‘Hoe gaan we met elkaar om? - Wie ben ik? - Hoe zijn wij met elkaar verbonden? – Wat wil ik?

Deze training wordt gegeven in groepjes of individueel en wordt verzorgd door leerkrachten van het Zwin College die daarvoor een opleiding hebben gevolgd. Op basis van het resultaat van de afgenomen schoolvragenlijst, gegevens van de basisschool, observaties en gesprekjes wordt bekeken wie in aanmerking komt voor deze training. De screening vindt plaats tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie. In januari start de 1e groep met 7 lessen. Deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid.