SEN

Voor VMBO-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma is er ondersteuning mogelijk wanneer er sprake is van specifieke leerachterstanden. Voorheen stond dit bekend als LWOO. 

Als een kind vanuit de basisschool het advies voor extra ondersteuning krijgt, kunnen de ouders dit aangeven op het aanmeldingsformulier van het Zwin College. 

Soms blijkt in de loop van het eerste leerjaar dat de leerling deze specifieke ondersteuning nodig heeft.
Dan wordt er contact met de ouders opgenomen, en worden er afspraken over de ondersteuning gemaakt. 

Mogelijkerwijs moet de school verschillende onderzoeken doen om leerachterstanden of leerproblemen in kaart te brengen. Ouders worden dan uiteraard geïnformeerd. 

Leerwegondersteuning betekent in de praktijk: 

  • Plaatsing in een kleine klas waardoor er tijdens de les meer aandacht voor de individuele leerling is.
  • Na schooltijd naar huiswerk- en studiebegeleiding gaan om daar bijvoorbeeld hulp bij maakwerk, overhoringen of studieplanning te krijgen. 
  • Mogelijkheid om “onderwijs-op-maat “ te krijgen bij grote leerachterstanden d.m.v. bijvoorbeeld extra methodes Rekenen en/of Taal
  • Intensiever contact met de mentor.
  • Extra aandacht voor leerresultaten en algemene ontplooiing. 

Contactinformatie 
Voor vragen over ondersteuning specifieke leerachterstanden binnen het VMBO kunt u contact opnemen met de coördinator mevr. L. Mookhoek via: mhk@zwincollege.nl