LWOO

Voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma is er leerwegondersteuning (Lwoo). 

Meestal heeft uw kind van de basisschool een advies voor lwoo gekregen. Dan kunt u uw kind aanmelden voor lwoo op het aanmeldingsformulier van het Zwin College. 

Soms blijkt in de loop van het eerste leerjaar dat uw kind leerwegondersteuning nodig heeft. Dan wordt er contact met u opgenomen, en worden er afspraken over de ondersteuning gemaakt. 

Het kan zijn dat de school verschillende onderzoeken moet doen om leerachterstanden of leerproblemen in kaart te brengen. U wordt dan uiteraard geïnformeerd. 

Leerwegondersteuning betekent in de praktijk: 

 • Plaatsing in een kleine klas waardoor er tijdens de les meer aandacht voor je is. 
 • Na schooltijd naar huiswerk- en studiebegeleiding gaan om daar bijvoorbeeld hulp bij maakwerk, overhoringen of studieplanning te krijgen. 
 • Een speciale bevorderingsregeling in de eerste twee leerjaren. 
 • Intensiever contact met jouw mentor. 
 • Extra aandacht voor leerresultaten en algemene ontplooiing. 
 • Op het Zwin College zijn er twee Lwoo coördinatoren:
 • Een algemeen lwoo coördinator die tevens uitvoerend coördinator is voor leerlingen met lwoo in klas 1 en 2. 
 • Een uitvoerend coördinator voor leerlingen met Lwoo in klas 3 en 4. 

  Contactinformatie 
  U kunt de Algemeen coördinator/coördinator klas 1 en 2: dhr. H.R. van der Plas en de uitvoerend coördinator/coördinator klas 3 en 4: mevr. R. van Oostenbrugge, bereiken via: lwoo@zwincollege.nl