LWOO/SEN

Voor vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van hun diploma is er leerwegondersteuning (lwoo/SEN). 

Meestal heeft uw kind van de basisschool een advies voor lwoo/SEN gekregen. Dan kunt u uw kind aanmelden voor lwoo/SEN op het aanmeldingsformulier van het Zwin College. 

Soms blijkt in de loop van het eerste leerjaar dat uw kind leerwegondersteuning nodig heeft. Dan wordt er contact met u opgenomen, en worden er afspraken over de ondersteuning gemaakt. 

Het kan zijn dat de school verschillende onderzoeken moet doen om leerachterstanden of leerproblemen in kaart te brengen. U wordt dan uiteraard geïnformeerd. 

Leerwegondersteuning betekent in de praktijk: 

  • Plaatsing in een kleine klas waardoor er tijdens de les meer aandacht voor je is. 
  • Na schooltijd naar huiswerk- en studiebegeleiding gaan om daar bijvoorbeeld hulp bij maakwerk, overhoringen of studieplanning te krijgen. 
  • Een speciale bevorderingsregeling in de eerste twee leerjaren. 
  • Intensiever contact met jouw mentor. 
  • Extra aandacht voor leerresultaten en algemene ontplooiing.  

    Contactinformatie 
    U kunt de lwoo/SEN coördinator mevr. L.F. Mookhoek, bereiken via: info@zwincollege.nl.