Ouderraad

Kinderen brengen een groot gedeelte van hun jeugd op school door. Het Zwin College is samen met ouders en verzorgers betrokken bij de opvoeding van de leerlingen op en rondom de middelbare school. De ouderraad (OR) stelt zich dan ook tot doel de samenwerking tussen school en ouders voor deze gemeenschappelijke taak te optimaliseren. De ouderraad is tevens dé spreekbuis voor de ouders richting school. Wat doet nu zo'n ouderraad zult u zeggen? Nu, uiteraard volgen wij kritisch schoolse- en beleidszaken en praten daarover met de directie. Daarbij zijn we tevens afhankelijk van andere ouders die ons daarover aanspreken. Als we alleen de problemen van onze eigen kinderen bespreekbaar maken, zijn we snel uitgepraat. Daarnaast zijn we ook een vraagbaak en kunnen we adviseren en/of doorverwijzen bij individuele gevallen. Eenmaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden voor alle ouders met steeds wisselend thema. Tijdens deze avond wordt o.a. het activiteitenoverzicht van de ouderraad gepresenteerd. Voor de overige ouders is het de gelegenheid om mee te praten of te luisteren.

De ouderraad bestaat uit maximaal 15 leden. Het is de bedoeling de samenstelling zo evenwichtig mogelijk te blijven verdelen (VMBO, HAVO, VWO). Dit lukt niet altijd. Zo waren de VMBO ouders de laatste jaren wat minder vertegenwoordigd. Drie ouders vormen de oudergeleding in de Medezeggenschapsraad (MR).

Als u meer wilt weten over de activiteiten van de ouderraad of u wilt ons als uw spreekbuis gebruiken, kunt u ons bereiken via het e-mail adres (ouderraad@zwincollege.nl) of via het telefoonnummer van de school. Dit e-mail adres biedt alle ouders tevens de mogelijkheid agendapunten aan te dragen ter behandeling in de ouderraad. De agendapunten van de ouderraadvergaderingen zullen vooraf worden gepubliceerd op deze website Wilt u alles op één avond combineren? Dan is het bijwonen van de jaarvergadering een aanrader..

Leden ouderraad:

Mevrouw A.M.O.A. Bikker-Poppe
Mevrouw H. Cornelis-van Veen
De heer E. van den Heuvel (tijdelijk waarnemend voorzitter/secretaris)
De heer U.H. Kooyinga
De heer J.P. Roels

terug naar organisatie | terug naar index