Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een raad met via wetgeving vastgestelde bevoegdheden. In de medezeggenschapsraad worden personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd. Naast een pakket gezamenlijke medezeggenschapsbevoegdheden hebben de diverse geledingen binnen de MR ook een reeks van zelfstandige instemmingsbevoegdheden. Eén en ander is vastgelegd in het MR-reglement en de MR-statuten.

De Medezeggenschapsraad is bereikbaar via: secretariaatMR@zwincollege.nl

Namens het personeel:
Mevr. S.M. van Gent - de Graaf (voorzitter)
Mevr. M.J. van de Voorde - Roofack (vice-voorzitter)
Dhr. P.J.G. van Delft
Mevr. P.M.K. Flemm
Dhr. C. de Smit
Mevr. M.M. Vermue


Namens de ouders:
Mevr. M. van Haneghem
Dhr. P. Verploeg
vacature

Namens de leerlingen:
Sophie Jansen
Thijs de Rechter
Anne Voogdt

Adviserende leden:
Dhr. F.C.M. Neefs
Dhr. P.P.M.M. Roozen

Klik hier voor het reglement Medezeggenschapsraad

Klik hier voor het jaarverslag MR 2015/2016

Klik hier voor het jaarverslag MR 2016/2017

terug naar organisatie | terug naar index