Leerlingenraad

Juist leerlingen hebben iets te zeggen op onze school. De leerlingen van het Zwin College doen dit door middel van de leerlingenraad. De leerlingenraad is bestemd voor leerlingen vanaf de tweede klas VMBO t/m VWO. Hij bestaat uit maximaal 15 leerlingen, afkomstig uit alle afdelingen. Er w ordt minstens 1 keer per maand vergaderd.

Maar de leerlingenraad is meer dan alleen vergaderen. Ze voert ook iets uit. Wat dacht u van de organisatie van fuiven en de kerstactie, het plaatsen van kluisjes op het skatepark en het aanpassen van de schoolinrichting? De fuiven worden georganiseerd door de feestcommissie. Het licht en het geluid op de fuiven wordt verzorgd door de dj-commissie. Beide zijn een onderdeel van de leerlingenraad.

Als de leerlingen het niet eens zijn met een bepaalde regel, kunnen ze dat kenbaar maken bij de leerlingenraad. Ook nieuwe ideeën van de leerlingen zijn van harte welkom. Drie leerlingen van de leerlingenraad zitten in de medezeggenschapsraad. Zo kunnen zij meepraten over het beleid. Wij proberen er op die manier voor te zorgen dat school meer is dan alleen een leerplek.

 

terug naar organisatie | terug naar index