VMBO BB/KB op het Zwin College

Na de brugklas volgen BK-leerlingen nóg een algemeen jaar. In de tweede klas BK krijgen leerlingen op diverse manieren informatie en oefeningen aangeboden om in het derde leerjaar een sector te kunnen kiezen.

Leerwegen, sectoren en afdelingen
-Een leerweg is een route die de leerling volgt vanaf het derde leerjaar tot het examen in het vierde jaar. Het Zwin College biedt twee leerwegen: Kaderberoepsgerichte leerweg en Basisberoepsgerichte leerweg.
Er zijn drie sectoren: Economie, Zorg & Welzijn en Techniek. Een sector bereidt leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze uiteindelijk willen gaan doen.

Het Zwin College biedt binnen de drie sectoren de volgende afdelingen aan:
- Sector Economie: afdeling Handel & Administratie;
- Sector Zorg & Welzijn: afdeling Zorg & Welzijn-breed en Verzorging;
- Sector Techniek: afdeling Metaalbewerking, Motorvoertuigen en Techniek-breed met de nadruk op Bouwen, Wonen en Interieur.

Talenten
Vanaf het derde leerjaar komen de leerlingen dus in de leerweg (Basis of Kader) en in een afdeling terecht. Vanaf dat moment hebben ze per week 12 tot 14 uur praktijk. Ze krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen.  Door stages en praktijkopdrachten  komen ze erachter welke onderdelen wel of niet bij hen passen. Op deze manier helpen wij hen bij hun ontwikkeling om na het voorbereidend beroepsonderwijs een gedegen keuze te maken voor een vervolgopleiding. De uitstroom naar het MBO vindt plaats naar niveau 2 (Basis) en naar niveau 3 en 4 (Kader).

Praktisch oriënteren
Door middel  van Praktische Sector Oriëntatie in de verschillende sectoren, studielessen, bedrijfsbezoeken en gastlessen leren ze wat de verschillen tussen beroepen zijn en ontdekken ze waar hun interesse en kracht liggen.
Het afgelopen schooljaar hebben we meegedaan aan de SKILLS-wedstrijden, waarbij praktische vaardigheden en inzichten het uitgangspunt zijn. Op landelijk niveau hebben we onze praktijkkrachten gemeten met andere provincies. In samenwerking met drie andere scholen zijn we als provincie Zeeland in 2013 nummer 1 van Nederland geworden.
Iedere afdeling heeft projecten waar je als leerling kunt laten zien wat je kunt.

De leerling in beeld
De kracht van onze BK-afdeling ligt in het feit dat uw zoon/dochter bij ons in beeld is. Door het werken met een beperkt aantal docenten, een zeer goed ontwikkeld zorgsysteem en een onderwijssysteem dat leerlingen aanspreekt, zien wij wat leerlingen kunnen. Daar wij met kleinere groepen werken, kunnen wij uit leerlingen halen wat andere scholen niet lukt.

Vakmensen vormen de toekomst
In de toekomst gaat er een grote behoefte ontstaan aan vakmensen. In een wereld die in de afgelopen decennia om diensten draaide, zien we een beweging dat praktijkberoepen meer en meer als ambachten gezien gaan worden: de maatschappelijke waarde groeit.
Om de talenten van leerlingen te koppelen aan de vraag naar arbeidskrachten is de praktijkopleiding een opleiding met toekomst. De sectoren Techniek, Economie en Zorg zullen in de toekomst vele handen nodig hebben. De vervolgopleidingen (Kader) sluiten aan bij die op TL-niveau.

DUS: vakmensen laat je zien en kies voor één van onze sectoren:

Zorg & Welzijn, Economie of Techniek.