Leerweg Ondersteunend Onderwijs op het Zwin College

Er komen leerlingen naar het voortgezet onderwijs die moeite hebben met leren. Dit kan het geval zijn met rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Informatie hierover komt van de basisschool.

Voor deze leerlingen is er LWOO. Dit betekent Leerwegondersteuning.

Het LWOO bestaat dus niet als een aparte school Je zit NIET op het LWOO maar krijgt LWOO. LWOO leerlngen volgen VMBO (Basis, Kader of Theoretisch). Zij behalen uiteindelijk hetzelfde diploma als andere VMBO leerlingen. Een apart LWOO diploma bestaat niet!

Leerwegondersteuning betekent in de praktijk:

- plaatsing in een kleine klas waardoor er tijdens de les meer aandacht voor je is
- na schooltijd naar huiswerkbegeleiding gaan om daar hulp te krijgen bij maakwerk, overhoringen en andere opdrachten
- een speciale bevorderingsregeling in de eerste twee leerjaren
- intensiever contact met jouw mentor
- extra aandacht voor leerresultaten en algemene ontplooiing


Op school zijn er twee LWOO coördinatoren. Er is een algemene LWOO coördinator die tevens uitvoerend coördinator voor LWOO leerlingen in klas 1 en 2 is. De tweede LWOO coördinator is uitvoerend eerste aanspreekpunt voor leerlingen in het derde en vierde leerjaar.