HAVO/VWO op het Zwin College

Het HAVO en VWO zijn bedoeld voor de leerling, die beschikt over een brede vakinhoudelijke basis en een grotere studievaardigheid. Deze leerling heeft plezier in het verwerven van kennis en in het oplossen van problemen. Bovendien beschikt hij of zij over het vermogen studievaardigheden aan te leren als zelfstandig werken, initiatief nemen, plannen en presentaties houden.

HAVO staat voor Hoger Algemeen Vormend Onderwijs en geeft toegang tot alle HBO-scholen in Nederland. VWO staat voor Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en geeft toegang tot de universiteit.

Het HAVO en VWO op het Zwin College kenmerken zich door:
- keuze uit een breed vakkenaanbod
- gedegen klassikaal les én individuele begeleiding
- optimale voorbereiding op vervolgonderwijs
- mediatheek en stilteruimte voor studiewerkzaamheden
- elektronische leeromgeving (ELO)

Na de HV-brugklas ga je aan het eind van het schooljaar naar HAVO 2 of VWO 2. Als je prestaties in HAVO 2 of HAVO 3 het toelaten, bestaat de mogelijkheid om ‘op te stromen naar het VWO’.

De bovenbouw oftewel de Tweede fase bestaat voor het HAVO uit een vierde en een vijfde leerjaar; voor het VWO uit een vierde, vijfde en zesde leerjaar. Op het VWO bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor Latijn en/of Grieks. Je volgt dan de Gymnasiumopleiding.

De leerlingen kunnen op zowel HAVO als VWO kiezen uit vier profielen:
- Cultuur en maatschappij
- Economie en maatschappij
- Natuur en gezondheid
- Natuur en techniek

Binnen deze richtingen bestaat een groot aanbod van keuzevakken. Zelfs bestaat de mogelijkheid om extra vakken te kiezen. Leerlingen in de bovenbouw krijgen zelf meer verantwoordelijkheid voor het leren. Veel meer dan vroeger moet je een deel van het leerproces zelfstandig werken aan de hand van een vooraf opgestelde planner. De docenten sturen en begeleiden en je maakt veelvuldig gebruik van de mediatheek (bibliotheek, computers, cd-roms en internet).

Vaste onderdelen van de schoolloopbaan van leerlingen uit HAVO of VWO zijn:
- Survival in de Ardennen
- Excursie Amsterdam of Keulen
- Stedenreis naar Londen, Parijs, Berlijn of Rome
- Bonte avond en diverse sporttoernooien

Leerlingen kunnen extra vakbegeleiding krijgen tijdens het zentoruur. Leerlingen met dyslexie hebben recht op faciliteiten.

Uit cijfers blijkt dat leerlingen met een diploma van het Zwin College het ook op de vervolgopleidingen bijzonder goed doen. Leerlingen stromen na het HBO vaak door naar de universiteit en daarmee is het Zwin College een goede voorbereiding op het Hoger onderwijs.