De brugklas op het Zwin College

Welkom in de brugklas
Om de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen, start je in een brugjaar. Op basis van het advies van de basisschool word je op het Zwin College in een VMBO BK (basis/kader) klas, een VMBO T/HAVO klas of een HAVO/VWO klas geplaatst. Je kunt dan aan het eind van het eerste brugjaar, afhankelijk van je schoolresultaten, naar verschillende richtingen doorstromen.

Begeleiding
Tijdens het brugklasjaar is er extra aandacht voor ondersteuning en begeleiding. Allereerst zijn er wekelijks 2 studielessen waarin aandacht besteed wordt aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. De studielessen worden gegeven door je mentor die een belangrijke rol speelt in het schoolleven van brugklasleerlingen. Deze mentor heeft de taak om jullie zo goed mogelijk op te vangen en het hele jaar door te begeleiden. Hij of zij is zowel voor je ouders/verzorgers als voor jullie het aanspreekpunt. Naast de studielessen zijn er nog meer vormen van ondersteuning en begeleiding, zoals: dyslexiebegeleiding, taal- en rekenondersteuning, vakbegeleiding, bewust omgaan met faalangst, motorisch remedial teaching.

Veilig klimaat
We vinden het erg belangrijk dat je met een prettig gevoel naar school komt en dat je het naar je zin hebt. Dat zorgt er ook voor dat je goede prestaties kunt leveren. Daarom hebben wij een speciale brugklasstraat, waar een groot deel van de lessen voor de brugklassers gegeven worden. De sfeer is daar veilig en vertrouwd. Verder hebben we aparte pauzes voor de onderbouw en de bovenbouw, hebben de brugklassers geen tussenuren en beginnen we het schooljaar met introductiedagen om te wennen aan de nieuwe school. Natuurlijk hebben wij ook een pestprotocol en besteden we tijdens studielessen aandacht aan hoe we met elkaar omgaan.

Lesrooster
Het brugklasjaar is het eerste jaar van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De overheid heeft voor de onderbouw een aantal kerndoelen vastgesteld die bereikt moeten worden door middel van de vakken die op het lesrooster staan. Klik hier voor het lesrooster van de brugklas.

Met alle begeleiding en ondersteuning die we je in de brugklas bieden, ben je goed voorbereid op de overgang naar de tweede klas op één van onze afdelingen VMBO-BK, VMBO-TL, HAVO, Atheneum of Gymnasium.