Bevorderingsnorm naar klas 5 HAVO, 5 VWO en 6 VWO

Deze leerlingen krijgen het Programma van Toetsing en Afsluiting uitgereikt, waarin nauwkeurig de gang van zaken rond schoolexamens en landelijke examens wordt beschreven.
 
Bevorderen
- als alle eindcijfers een 6 of meer bedragen;
- als voor 1 vak het eindcijfer een 5 is en alle andere eindcijfers een 6 of meer bedragen;
- als voor 1 vak het eindcijfer een 4 is en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en als het gemiddelde van alle eindcijfers een 6,0 of meer bedraagt;
- als voor 2 vakken de eindcijfers 4 en 5 of 2x5 zijn en de overige eindcijfers een 6 of hoger zijn en het gemiddelde van alle eindcijfers 6,0 of meer bedraagt;
 
En als voor één van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde als eindcijfer 5 of meer is behaald en voor de andere twee genoemde vakken eindcijfer 6 of meer is behaald.
 
- de praktische opdrachten tellen voor de bevordering mee als schoolexamencijfer.
- de handelingsdelen moeten naar behoren zijn afgerond.
- voor de vakken ckv en lo moet een voldoende of goed zijn behaald.
- de vakken anw, kcv, maatschappijleer, en extra vakken met een studielast van 200 uur of minder worden tot één combinatiecijfer (CC) verwerkt dat als één vak meetelt in de bevorderingsnorm. Dit CC is het gemiddelde van de afgeronde cijfers van de afzonderlijke vakken waarbij deze afgeronde cijfers minimaal een 4 moeten zijn.
 
Als aan één of meerdere van deze laatste drie bepalingen niet wordt voldaan is bevorderen niet mogelijk.
 
Bespreekgevallen:
Een leerling die precies één punt tekort komt om bevorderd te kunnen worden is een bespreekgeval.
 
Afwijzen:
Een leerling die niet bevorderd is en ook geen bespreekgeval is, wordt afgewezen.