Bevorderingsnormen naar klas 3


LWOO- zorgleerling:  iedere leerling komt in de categorie bespreekgevallen.

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-B 
Bevorderen: minder dan 8 tekorten. 
Bespreken: bij 8 of meer tekorten.

Klas 2 VMBO-B/K naar klas 3 VMBO-K 
Bevorderen: minder dan 4 tekorten én 
60 punten of meer in de 9 theoretische vakken Ne, En, Du, wi, na, bi, gs, ak, ec.
én minimaal een 6 voor Ne / En / verplicht sectorvak / keuzesectorvak

Afwijzen: meer dan 4 tekorten.
58 punten of minder in de 9 genoemde vakken.
meer dan 1 tekort voor Ne / En / sectorvak / keuzesectorvak

Klas 2 VMBO-T naar klas 3 VMBO-T
Bevorderen als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:
1. minder dan 4 tekorten
2. minimaal 60 punten in de volgende tien vakken : Ne, En, Du, wi, na, bi gs, ak, ec, fa/tn

Afwijzen bij meer dan 4 tekorten dan wel minder dan 59 punten voor de genoemde vakken. Bij 59 punten beslist de docentenvergadering bij meerderheid. 

Klas 2 HAVO naar klas 3 HAVO
Bevorderen : minder dan 3 tekorten.
67 punten of meer in de 11 vakken Ne, En, Fa, Du, gs, ak,wi, na, bi, bv en lo.
Afwijzen: meer dan 3 tekorten.
63 punten of minder in de 11 bovengenoemde vakken.

Klas 2 VWO naar klas 3 VWO
Bevorderen : minder dan 3 tekorten.
67(73) punten in de 11(12) Ne, En, Fa, Du, gs, ak,wi, na, bi, bv en lo (Latijn).
Afwijzen: meer dan 3 tekorten.
63(69) punten of minder in de 11(12) bovengenoemde vakken.
De tussen haakjes vermelde getallen gelden voor de leerlingen die Latijn/Grieks volgen.