Wat is een Maatschappelijke stage?!

De Maatschappelijke Stage (MaS) is een verplicht onderdeel voor de 3de klas leerlingen van het Zwin College De MaS doe je bij een vrijwilligersorganisatie en in West Zeeuws Vlaanderen zijn veel verschillende organisaties die een MaS aanbieden. Het Zwin College, de Time-Out en Gemeente Sluis werken met deze organisaties samen.

Waar doe je de MaS?

Bij jou in de regio ga je aan de slag bij een van deze vrijwilligersorganisatie, zie de Zwinsite Quik link - MaS. Je ontdekt waar je interesses en kwaliteiten liggen en wat je voor een ander kunt betekenen! Tijdens de MaS help je en leer je van de organisatie en de deelnemers, je ontmoet nieuwe mensen in een nieuwe omgeving.

Wanneer doe je de MaS?

In de zomervakantie kun je al beginnen, bijvoorbeeld in buurthuizen, sportverenigingen, collecteren voor het Rode Kruis, of …. Kijk voor adressen op de Zwin-site bij MaS Zomer-MaS.

MaS feiten: 

De stage in het kort:

- De MaS is verplicht, (PTA handelingsdeel) en met een V of en G kun je naar de 4e klas
- De MaS-markt op het Zwin College is verplicht!
- Zelf zoek / kies / benader je een MaS-stagebieder en maak je afspraken
- MaS-contract bespreken, invullen en ondertekenen door stagebieder en je ouders. Inleveren bij de Time-Out
- MaS-contract inleveren voor 1 november 2018 bij de Time-Out!
- De MaS doe je na schooltijd, in het weekend of in een vakantie
  De MaS doe je in 24 uur en bestaat uit twee delen:
deel 1 = 2 uur voor oriëntatie en invullen MaS-contract en MaS-beoordeling.
deel 2 = 22 uur MaS in de praktijk 
  Lever het compleet ingevulde MaS-beoordelingsformulier meteen na de MaS in en uiterlijk voor 30 mei 2019! (met uitzondering van de Avondvierdaagse 3 t/m 7 juni 2019 
  Contact personen;
Time-Out: Karin en Davey,
MaS-coördinator Zwin College: mevr. Roodbeen Meer informatie over de maatschappelijke stage vind je op onderstaande links:

www.maatschappelijkestage.nl
www.ikbengeweldig.nl