Excursies

Op het Zwin College worden excursies georganiseerd die deel uit maken van het onderwijsprogramma. De hieraan ontleende activiteiten worden door de schoolorganisatie als geheel gedragen. Het beleid is in overleg met de ouderraad erop gericht, dat iedere leerling gedurende zijn/ haar verblijf op onze school, tweemaal in de gelegenheid wordt gesteld om een meerdaagse excursie mee te maken. De eerste keer in de onderbouw, de tweede keer in de bovenbouw.
Daarnaast worden eendaagse excursies georganiseerd als onderdeel van het jaarprogramma of inspelend op actuele ontwikkelingen. Hierbij kunt u denken aan tentoonstellingen, filmfestivals, etc.

Alle excursies worden per mail bij de ouders gemeld.

Klas 1 : Projectdag
Klas 2 : Cultuur historische dag (Brugge/Aardenburg)
Klas VMBO 3 : CKV excursie (Rotterdam)
Klas VMBO 3 T : Excursie Parijs
Klas HAVO/VWO 3 : Amsterdam
Klas HAVO/VWO 4 : Bezoek stad: Introductie en start CKV1/KCV
Klas VWO 4 : 3-daagse excursie naar de Westhoek (Project gezamenlijke praktische opdracht: Anw, ma
Klas VMBO 4 : 5-daagse excursie (Parijs(+EuroDisney)/Venetiƫ)
Klas HAVO 5 : 3-daagse excursie (Parijs/Londen/Berlijn)
Klas VWO 5 : Of 3 dagen Parijs/Londen of 1 week Rome

Lesuitval
Ten gevolge van grootschalige activiteiten, zoals praktijkexamens, nascholing van docenten en meerdaagse excursies voor de leerlingen, kan het voorkomen dat op bepaalde dagen in het jaar een aantal docenten geen les kan geven. Hierdoor ontstaat een situatie dat sommige klassen nog maar weinig of zelfs geen lessen meer hebben op die dag/dagen. Wij vragen daarvoor uw begrip.